pl eu de us

Informacje nt. projektu - Unia Europejska

 

Tytuł: Rozwój firmy Magic Play Sp. z o.o. poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu.

Wartość projektu: 848 160,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 502 525,75 zł
 

Krótki opis:
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu poprzez udział w targach i misjach oraz dostosowanie produktów do wymagań zagranicznych.

Cel projektu:

Celem Wnioskodawcy jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, który określa działania skierowane na rozwój sprzedaży zagranicznej Wnioskodawcy na rynkach: Chin, Japonii, Indii, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francja, Holandia, Hiszpanii i USA. Wdrożenie PRE wpłynie korzystnie na zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży. Dystrybucja na rynkach zagranicznych zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi takimi jak udział w targach wystawienniczych umożliwiając Wnioskodawcy nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi oraz zapoznanie się ze strukturą rynku co będzie początkiem dalszej ekspansji na docelowych rynkach. Wnioskodawca przewiduje podjąć działania zmierzające do znalezienia partnerów na rynkach docelowych poprzez serię spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi. W celu dostosowania produktów do wymagań odbiorców na zagranicznych rynkach przewiduje się również wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu). Wszystkie te czynniki wpłyną pozytywnie na promocje polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej oraz zwiększenie wielkości eksportu.

Planowane efekty:
Zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych, wzrost sprzedaży zagranicznej.