pl eu de us

Informacje nt. projektu - Unia Europejska

 

Tytuł: "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w firmie Magic Play sp. z o.o."

Wartość projektu: 2 571 959,05 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 824 805,00 zł
 

Krótki opis:
Projekt polega na zakupie środków trwałych i budowie nieruchomości w celu możliwości spełnienia założeń projektu.

Cel projektu:
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w oparciu o potrzeby rynku. Projekt zgodny z aktualną Strategią Rozwoju Wojewódźtwa Wielkopolskiego oraz z Strategią Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2020

Planowane efekty:
Celem wnioskodawcy jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego typoszeregu urzadzeń terapeutycznych wykorzystywanych w terapii integracji sensorycznej i odruchów małego dziecka.